Tea Pot & Accessories

Tea Serving Set (TPC.15.1)

Creamer OB 6 Cup (CR.OB.6)

Creamer OB 4 Cup (CR.OB.4)

Creamer OB 2 Cup (CR.OB.2)

Sugar Sachet Rect 7*5 (SP.SQ.7)

Sugar Sachet Oval (SP.OVL)

Tea Pot OB 2 Cup (TP.OB.2)

Tea Pot OB 4 Cup (TP.OB.4)

Tea Pot OB 6 Cup (TP.OB.6)

Coffee Pot Rajvilas 4 Cup (CP.RV.C 4)

Coffee Pot Rajvilas 6 Cup (CP.RV 6)

Tea Pot Chinese 2 Cup (TPC 8.2)

Tea Pot Chinese 6 Cup (TPC 8.6)