Antiskid Trays Round

Antiskid Trays Round

  • Dimension : 14" & 16"
  • Shape : ----
  • Shade : Black